Färgkoder till fågelholkar vid infarter till Delsbo tätort

Bestå fönsterfärg A 127 Gul

Bestå fönsterfärg NCS S 1060-B

Bestå fönsterfärg AD 8 Tandori

Bestå fönsterfärg AD 6 Groon

Fråga personalen på Rudolphis järn om brytbas för färgen

Holkarna grundades med impregneringsolja och grundfärg

Funkoform Industridesign, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Tel: 070 - 229 55 44, lars@funkoform.se, www.funkoform.se