Uppdrag

 

Skapa 7-10 olika förslag på åtgärder som höjer servicekvaliteten på orten och lyfter Delsbos visuella intryck.
Åtgärdsförslagen är ett grundläggande skissmaterial för förankring. Nedan listade skyltar ingår:

 

 -Informationsskylt 2 km före tätorten i östlig och västlig riktning.

 -Företagarskylt vid infart till tätort i östlig och västlig riktning.

 -Informationstavla i centrum längs 84. (Kan komma att byggas även vid Stömnesjön och längs Bjuråkersvägen).

 -Digital skylt (ingår inte i uppdraget men den finns med i tankearbetet då alla delar samverkar.

 

Funkoform Industridesign, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Tel: 070 - 229 55 44, lars@funkoform.se, www.funkoform.se