The Bell - The English Pub of Hudiksvall

 

Funkoforms arbete var att konkretisera Fröken Knapps förslag och idéarbete och ge ritningsunderlag till Profilbygg. Själva bardisken och barväggen bakom formgavs av Funkoform.

Samarbetspartners i projekt The Bell

Foto: Fröken Knapp

Foto: Fröken Knapp

Ritningsunderlaget gav ett bra och effektivt arbetsflöde

 

Öppningsdatumet för The Bell:s var satt till fotbolls-EM:s första martch. Det pressade tidsschemat. När vi alla såg hur slutresultatet skulle bli byggdes det oftast rätt från början och få ändringar försenade bygget.

Bygg med och för människor

 

Puben ska ses av människor och den ska användas av människor. Med skalenliga modeller av människor i 3D-cad visste vi att vi byggde med bra proportioner.

Funktionerna bestämde formen

 

I modellen placerade vi in ölkranar, vattenhoar, diskmaskin, kaffemaskin med mera. Arbetsflödet för personalen bestämde utformningen.

Funktionerna införlivades i formen

 

Flera värmeelement fanns på väggen bakom bardiken. Utsläppshålen bakades in i formen och gömdes under utstickande hyllor. Bardisken kunde byggas utan att ge avkall på utseendet.

3D-modellen byggdes med skalenliga komponenter

 

På så sätt var vi säkra att formgivningen gick att förverkliga.

Hela puben byggdes i 3D

 

Vi kunde se att formgivningen fungerade mellan de olika rummen.

Vi upptäckte formproblem redan i 3D-modellen

 

 

På så sätt kunde vi anpassa måtten på hyllor och lister och få en fin linjering genom hela lokalen.

3D-modellen gjorde nästa steg enklare

 

Vi märkte ut lampornas positioner så att elektrikerna kunde börja dra kabel.

Funkoform Industridesign, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Tel: 070 - 229 55 44, lars@funkoform.se, www.funkoform.se