Webbsidor åt Dellenbanan

 

De orter som ligger på järnväsnätet är framtidens vinnare! Det är Funkoforms fasta övertygelse och därför engagerar vi oss i Dellenbanans Vänner. Föreningen arbetar för att järnvägen mellan Hudiskvall och Ljusdal ska bevaras och trafiken återupptas.

 

Funkoform har idéellt byggt nya webbsidor åt Dellenbanans Vänner.

Funkoform sköter också Facebook-sidorna Dellenbanan - Pendeltåg i Norra Hälsingland och Delsbo  Electric.

 

www.dellenbanan.se >>

Funkoform Industridesign, Stationsgatan 9, 820 60 Delsbo, Tel: 070 - 229 55 44, lars@funkoform.se, www.funkoform.se